สรุปจำนวนโรงงานภายในประเทศ
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม
จังหวัด
ตั้งแต่ปี
ถึงปี
*** เมื่อเลือกคอลัมน์ข้อมูลที่ต้องการครบแล้ว โปรดกดปุ่ม "เรียกดูข้อมูล"
ร่วมพัฒนาโดย
Responsive image Responsive image
Responsive image
ลิขสิทธ์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม